Album: Đoàn thanh niên trường mầm non Tế Nông 1 tham gia ngày chạy OLYMPIC do xã tổ chức