Trường Mầm non Tế Nông 1 tham gia hội thi " Bé với làn điệu dân ca" cấp tỉnh cùng với toàn đoàn huyện Nông Cống.

Đăng lúc: 19:30:34 10/04/2023 (GMT+7)

Trường Mầm non Tế Nông 1 tham gia hội thi " Bé với làn điệu dân ca" cấp tỉnh cùng với toàn đoàn huyện Nông Cống.

           z4246361470122_91ca491381dd8a0e0fb18c696820d013.jpg
           z4246361402386_b6a7243c285d205f54c2a9d76a729144.jpg
Chúc mừng tập thể nhà trường và nghành GDMN huyện Nông Cống đã đạt giải Nhì cấp tỉnh hội thi " Bé với làn điệu dân ca".