Trường Mầm non Tế Nông 1 tổ chức thành công Đại hôi công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trường Mầm non Tế Nông 1 tổ chức thành công Đại hôi công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đoàn thanh niên trường mầm non Tế Nông 1 tham gia ngày chạy OLYMPIC do xã tổ chức

Đoàn thanh niên trường mầm non Tế Nông 1 tham gia ngày chạy OLYMPIC do xã tổ chức

Các họat động của đoàn thanh niên trường mầm non Tế Nông 1 chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các họat động của đoàn thanh niên trường mầm non Tế Nông 1 chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 của trường MN Tế Nông 1

Hội thi "Bé với làn điệu dân ca" cấp huyện.

Trường Mầm Non Tế Nông 1 tham gia hội thi " Bé với làn điệu dân ca" cấp huyện, các bé đã xuất sắc đạt giải 3 cấp huyện.